Zasady Programu

Do udziału w Programie ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY zapraszamy wszystkie placówki oświatowe, mające siedzibę na terenie Polski. Szkoły i Przedszkola, które przystąpiły do programu, otrzymają materiały edukacyjne oraz pojemnik do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów. Nauczycielom dostarczone zostaną konspekty lekcji, które będą mogli wykorzystać podczas codziennej pracy dydaktycznej.

Przez cały rok szkolny, uczniowie wspólnie z nauczycielami i rodzicami, zbierają zużyte baterie oraz telefony komórkowe. 

Pod koniec każdego roku szkolnego Placówki Oświatowe biorą udział w Miesiącu Finałowym zbiórki zużytych baterii oraz telefonów komórkowych, po zakończeniu którego przyznawane są bony.

Pierwszym krokiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego lub bezpośredni kontakt z Koordynatorem Programu pod nr telefonu 12 296 68 58.

Kolejnym krokiem jest podpisanie Deklaracji Przystąpienia do Programu.

Udział w Programie jest bezpłatny. Szczegóły uczestnictwa w Programie określa Regulamin.