O bateriach

Masowa produkcja urządzeń wymagających bezprzewodowego zasilania sprawiła, iż baterie oraz akumulatory są niezwykle powszechne i stosowane praktycznie w każdym gospodarstwie domowym. W 2018 roku na rynek Polski wprowadzono ok. 13 192 ton baterii i akumulatorów przenośnych (GIOŚ).

Co to jest bateria?

Bateria, w języku potocznym określa jedno lub więcej ogniw galwanicznych, które w wyniku reakcji elektrochemicznej, zmienia energię chemiczną w energię elektryczną. Baterie są źródłem prądu stałego i znajdują różnorodne zastosowanie w gospodarstwach domowych. Ogniwo galwaniczne to układ złożony z dwóch elektrod – dodatniej (KATODY) i ujemnej (ANODY) .

Schemat ogniwa galwanicznego
Schemat ogniwa galwanicznego

Jak działa?

W czasie pracy ogniwa galwanicznego na elektrodzie dodatniej (KATODA) zachodzi proces redukcji, a na elektrodzie ujemnej (ANODA) proces utleniania. Po podłączeniu go do urządzenia,
w obwodzie elektrycznym, od anody do katody, przepływają elektrony. Natomiast w elektrolicie, ładunek elektryczny przenoszony jest za pośrednictwem jonów dodatnich i ujemnych.

W gospodarstwach domowych wykorzystywane są dwa rodzaje ogniw galwanicznych:

  • Pierwotne – baterie (nieodnawialne, jednorazowe)
  • Wtórne – akumulatory (odnawialne, wielokrotnego użytku)

Należy pamiętać, aby :

  • Czytać instrukcję obsługi urządzeń zasilanych za pomocą baterii lub akumulatorów.
  • Dobierać baterie i akumulatory odpowiednie dla danego sprzętu.
  • Instalować ogniwo zgodnie z oznaczeniami biegunów (+) i (-).
  • Przechowywać baterie i akumulatory zgodnie z zaleceniami producenta.
  • Nie ładować baterii pierwotnych – ładowanie może spowodować eksplozję!
  • Nie przechowywać baterii i akumulatorów z przedmiotami metalowymi.