ZMIANA NAZWY ORGANIZATORA PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 13.10.2015 roku nastąpiła zmiana nazwy organizatora Programu "Zbieraj Baterie"- Zakładu Gospodarki Komunalnej Organizacja Odzysku Biosystem SA na Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA. Jednocześnie spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer KRS, NIP oraz REGON. Zmiana nazwy spółki nie wpływa na ważność zawartych wcześniej umów.

Wróć