Zbieramy baterie i co dalej?

Zużyte baterie i akumulatory stanowią źródło cennych surowców wtórnych. Ich właściwa zbiórka pozwala nie tylko unieszkodliwić toksyczne metale ciężkie, ale także odzyskać część surowców oraz zaoszczędzić energię potrzebną do wydobycia pierwiastków, niezbędnych między innymi do produkcji nowych baterii.

Proces przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów można podzielić na trzy etapy:

  • zbiórka zużytych baterii i akumulatorów;
  • sortowanie, np.: na baterie i akumulatory kwasowo-ołowiowe, niklowo-kadmowe i pozostałe;
  • przetwarzanie poszczególnych rodzajów na odpowiednie frakcje materiałowe i recykling wyodrębnionych metali w instalacjach.

W 2014 roku wprowadzono do obrotu w Polsce ok. 441,9 mln sztuk baterii i akumulatorów przenośnych (GIOŚ).

W zależności od rodzaju ogniwa najczęściej stosuje się jedną z 3 metod odzysku:

  • HYDROMETALURGICZNA – polega na odzysku materiałów w wyniku rozpuszczenia odpadów w kwasach bądź zasadach;
  • MECHANICZNA – polega na rozdrobnieniu odpadów w specjalnych młynach, a następnie na ich rozdzieleniu na frakcje (np. z wykorzystaniem elektromagnesów czy specjalnych sit do elementów plastikowych, papierowych i innych);
  • TERMICZNA – polega na wytopieniu metali w specjalnych piecach i odzysku niektórych materiałów.

W 2014 roku zebrano ok. 3 710 ton zużytych baterii i akumulatorów przenośnych.
Osiągnięty poziom zbiórki wyniósł 33,06 % przy wymaganym w 2014 roku poziomie zbierania 35 % (GIOŚ).