Kampania Edukacyjna

 

 

 

Kompleksowa i długofalowa kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu edukacji ekologicznej, o tematyce związanej z racjonalną gospodarką odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów. Kampania promuje zagospodarowanie odpadów poprzez odzysk i recykling, w tym odzysk z wykorzystaniem energii z odpadów.

Ponadto, w ramach kampanii, działania zostały zaplanowane w taki sposób, aby aktywnie angażować podmioty uczestniczące w „łańcuchu recyklingu”: przedsiębiorców, firmy zajmujące się odzyskiem i recyklingiem, producentów opakowań, sprzętu elektronicznego i elektrycznego, baterii i akumulatorów, samorządy lokalne,
a przede wszystkim mieszkańców, w tym dzieci i młodzież.

 

Projekty realizowane w ramach kampanii: