Partner główny

Firma Biosystem została założona w roku 2005 (dawna nazwa Global Electro Trading) i na początku działała głównie w obszarze handlu sprzętem oświetleniowym i AGD. Od 2007 roku działa jako spółka matka konsolidująca grupę firm, działających w sektorze ochrony środowiska i gospodarki odpadami, których działalność zorientowana jest na propagowanie praktyk sprzyjających ochronie naturalnych zasobów ziemi oraz ograniczenia ilości i masy odpadów.

Misją BIOSYSTEM SA jest ochrona środowiska naturalnego przed degradacją, do której przyczynia się niewłaściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Posiadamy zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i odzysku odpadów.

Jesteśmy wpisani do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami pod numerem 4636.

Przedmiotem działalności BIOSYSTEM S.A. jest m.in:

  • Prowadzenie najnowocześniejszego w Polsce Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego
    i Elektronicznego w Bolęcinie k/Trzebini.
  • Organizacja zbiórek elektroodpadów.
  • Odbiór elektroodpadów od firm i instytucji.
  • Współpraca z lokalnymi samorządami.
  • Nadzór właścicielski nad spółkami zależnymi.

W zakresie odbiorów elektroodpadów nawiązaliśmy współprace z wieloma firmami, uczelniami oraz instytucjami. W ramach intensywnego rozwoju systemu zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego współpracujemy z miastami oraz gminami na terenie Polski Południowej, w szczególności w województwie małopolskim, śląskim, a także w województwach świętokrzyskim i opolskim.

 

Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

 

Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Biosystem S.A zlokalizowany jest
w Bolęcinie, na terenie gminy Trzebinia
. W zakładzie zainstalowana została nowo zakupiona niemiecka linia technologiczna, przetwarzająca między innymi urządzenia chłodnicze, która posiada moduł do wychwytu freonów, cyklopentanu i izobutanu z firmy Messer. Linia ta spełnia najsurowsze wymagania unijne
w zakresie emisji gazów pochodzących z instalacji chłodniczych
. Całkowita wydajność opisanej instalacji to ok. 35 000 ton ZSEiE rocznie.