Nagrody Telefony

NAGRODY GŁÓWNE

 

Wszystkie placówki zbierające zużyte telefony komórkowe biorą udział w klasyfikacji końcowej,
której celem jest przyznanie nagród głównych oraz nagród dodatkowych
za zebranie największej ilości telefonów w 2 kategoriach podzielonych na grupy konkursowe.

W roku szkolnym 2019/2020 przyznajemy aż 15 nagród!
Oceniamy zebranie największej masy telefonów z podziałem
na Przedszkola i Szkoły:

Zwycięskie placówki otrzymują bony, które mogą wymienić na nagrody
w sklepie internetowym Morele.net zgodnie z regulaminem programu.

 

* Podział na duże, średnie i małe placówki oświatowe zgodnie z regulaminem programu.

NAGRODY DODATKOWE

Pozostałe szkoły otrzymują nagrody dodatkowe wg następującej zasady:
Za każde oddane 5 kg telefonów komórkowych
Placówka oświatowa otrzymuje bon o wartości 50 zł.

Bony można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym Morele.net.
Szczegółowe zasady przyznawania nagród w regulaminie.