Kodeks dobrych praktyk

Baterie i akumulatory to odpady niebezpieczne, powstające głównie w gospodarstwach domowych. Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za właściwe postępowanie z nimi. Selekcja i zbiórka odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, stały się naszym wspólnym problemem, którego rozwiązanie wymaga poparcia i zaangażowania całego społeczeństwa.

CHROŃ ŚRODOWISKO!

Pojemnik na baterie

Kupuj z głową! Przed zakupem sprawdź, czy nie posiadasz już baterii
    w domu.

Korzystaj z akumulatorów. Akumulatory mogą być wielokrotnie ładowane,  
    więc ograniczasz w ten sposób liczbę baterii.

Oddziel zużyte baterie i akumulatory od pozostałych odpadów.

Pamiętaj o bateriach ukrytych w różnych przedmiotach.

Regularnie odnoś zużyte baterie i akumulatory do specjalnych pojemników.
    Pojemniki do zbiórki zużytych baterii znajdziesz,m.in. w sklepach
    oraz szkołach.

 

ZAWSZE WYRZUCAJ ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY DO SPECJALNEGO POJEMNIKA!