Jak to się wszystko zaczęło?

 

III w. p.n.e.

Istnieją dowody na to, iż baterie były znane już w III w. p.n.e. W 1936 roku, podczas prac archeologicznych pod Bagdadem odkryto znalezisko, uznawane za pierwszy, poznany przykład prymitywnego ogniwa elektrycznego: gliniane naczynie, w środku którego znajdował się skorodowany miedziany pręt oraz zaschnięta ciecz. Wg Wilhelma Kӧniga (odkrywcy znaleziska), naczynie było starożytną baterią wykorzystywaną do galwanizacji.

1780 r.

Fizjolog Luigi Galvani odkrył, że mięśnie żaby kurczą się, gdy zostaną dotknięte dwoma różnymi metalami. Nazwał to zjawisko „elektrycznością zwierzęcą”.

Odkryciami Galvaniego zainteresował się włoski fizyk, Alessandro Volta, który wyjaśnił, że powstanie prądu nie jest związane z organizmem żywym, lecz metalami zanurzonymi w elektrolicie.

1800 r.

Alessandro Volta zbudował pierwsze ogniwo: szereg połączonych ze sobą krążków cynku i miedzi, oddzielonych papierem nasączonym kwasem lub roztworem soli.

1836 r.

Angielski chemik John Frederic Daniell skonstruował ogniwo (tzw. Ogniwo Daniella) składające się z elektrody cynkowej zanurzonej w roztworze siarczanu cynku oraz elektrody miedzianej zanurzonej w siarczanie miedzi.

1859 r.

Gaston Plante skonstruował pierwsze ogniwo z możliwością ponownego ładowania.

1866 r.

Francuski chemik Georges Leclanche opatentował „Mokre Ogniwo”, będące prekursorem dla wynalezienia
w przyszłości ogniw cynkowo-węglowych.

1899 r.

Waldemar Junger stworzył akumulator niklowo-kadmowy.

1900- 1905 r.

Thomas Edison opatentował baterie niklowo-alkaliczną, niklowo-żelazową oraz rozpoczął badania nad baterią cynkowo-niklową.

Lata 50. XX w.

Samuel Ruben wymyślił ogniwo rtęciowe oraz ulepszył alkaliczną baterię manganową. Kanadyjski chemik Lewis Urry rozpoczął prace, w efekcie których wynalazł baterię alkaliczną i litową.

Od lat 60. XX w. rozpoczęła się masowa, komercyjna produkcja akumulatorów niklowo-kadmowych,
a następnie ogniw litowych. W latach 80. i 90. XX w. wprowadzono baterie niklowo-wodorowe, akumulatory litowo-jonowe oraz cynkowo-powietrzne i alkaliczne.

Współczesne badania nad ogniwami pozwalają na produkcję coraz wydajniejszych rodzajów baterii
i akumulatorów. Ponadto od lat trwają prace nad wyeliminowaniem szkodliwych metali ciężkich, używanych
do produkcji baterii i akumulatorów.