DOKUMENTY DO POBRANIA

Dla nowych placówek przystępujących do Programu

Uwaga. Wydrukuj, podpisz i wyślij w wersji papierowej:

  • 1 egzemplarz deklaracji,
  • 2 egzemplarze umowy.

Dla placówek biorących udział w Programie

Uwaga. Wydrukuj, podpisz i wyślij w wersji papierowej:

  • 1 egzemplarz oświadczenia,
  • 2 egzemplarze aneksu.