Dlaczego baterie są niebezpieczne?

Budowa ogniw pierwotnych (baterii jednorazowych)

Rozwój przemysłu oraz nowoczesnych technologii ułatwiających życie, staje się problemem nie tylko dla świata fauny i flory, ale także dla człowieka. W zastraszającym tempie postępuje degradacja środowiska i wydłuża się lista chorób cywilizacyjnych. Jednym z licznych zagrożeń jest problem odpadów, m.in. baterii.

Tradycyjne baterie cynkowo-węglowe przeznaczone są do zasilania urządzeń
o niewielkim poborze prądu (do 100 mA). Szersze zastosowanie mają trwalsze
i mocniejsze baterie alkaliczne (do 300 mA).

NIE WYRZUCAJ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW DO KOSZA NA ŚMIECI!

Baterie to odpady niebezpieczne

W bateriach zachodzą skomplikowane procesy chemiczne, w których udział biorą toksyczne pierwiastki. Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie (m.in.: ołów, kadm, rtęć) oraz kwasy bądź zasady tworzące elektrolit, które mają właściwości żrące i korozyjne.

Przeciętnie w jednej tonie zużytych baterii znajduje się: 3 kg rtęci,
0,5 kg kadmu oraz kilka kilogramów niklu i litu.

Ołów - powoduje choroby w organizmach żywych, m.in.: uszkodzenia mózgu, choroby nerek i przewodu pokarmowego, neuropatię i nadciśnienie tętnicze.

Rtęć – bywa przyczyną masowych skażeń środowiska, zatruwa organizmy żywe;
u ludzi powoduje m.in.: uszkodzenia układu nerwowego, nerek, niewydolność oddechową, deformację kości.

Kadm – upośledza procesy zachodzące w organizmie, powodując, m.in.: uszkodzenia nerek, wątroby, osteoporozę, anemię i zmiany nowotworowe.

Nikiel – uszkadza błony śluzowe, powoduje zmiany w szpiku kostnym oraz może przyczynić się do rozwoju komórek nowotworowych.

Lit –powoduje obrzęk płuc, uszkadza układ nerwowy, pokarmowy, sercowo-naczyniowy, a także (ze względu na właściwości żrące) skórę człowieka.

 

Czy wiesz, że 1 mała bateria guzikowa może skazić 1 m3 gleby
i zatruć 400 l wody ?