V EDYCJA PROGRAMU "ZBIERAJ BATERIE"

Wraz z początkiem roku szkolnego 2015/2016, rozpoczęła się V Edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „ZBIERAJ BATERIE!”. Jest to największy w Polsce program edukacyjny dotyczący tematyki baterii. Do tej pory przyłączyło się prawie 900 placówek oświatowych z całego kraju.

Na bazie zeszłorocznych doświadczeń, starając się jak najlepiej dopasować konkurs do potrzeb placówek oświatowych, dokonaliśmy kilku znaczących zmian w regulaminie.  

Do najważniejszych należą:

  • Jedna edycja w ciągu roku szkolnego (zamiast dotychczasowych dwóch).

Placówki mają więcej czasu na uświadomienie uczniom jak bardzo szkodliwe jest niewłaściwe postępowanie ze zużytymi bateriami i akumulatorami. Dodatkowe miesiące pozwolą też  na przeprowadzenie efektywniejszej zbiórki baterii.

  • Zmiana terminu Miesiąca Finałowego (obecnie od 15 kwietnia do 15 maja).

Przesuniecie miesiąca finałowego pozwoli na ogłoszenie wyników i wysłanie nagród jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego.

  • Zwiększenie ilości nagród - 6 nagród głównych oraz aż 54 wyróżnień specjalnych.

Oceniać będziemy zbiórkę w dwóch kategoriach: za zebraną masę baterii ogółem, bez względu na liczbę uczniów oraz w przeliczeniu na jednego ucznia danej szkoły.

  • Możliwość samodzielnego wyboru nagrody przez zwycięskie szkoły.

Szkoły mają możliwość wybrania dowolnego sprzętu RTV/AGD (nagrody główne) lub książek i materiałów edukacyjnych (wyróżnienia specjalne) w sklepach wskazanych przez organizatora.

  • Gadżety dla placówek w programie.

Szkoły uczestniczące w programie otrzymają, podobnie jak w poprzednich latach, zestaw gadżetów.

  • Obowiązek zgłoszenia do odbioru baterii w danej edycji.

Każda placówka jest zobowiązana do zgłoszenia baterii do odbioru przynajmniej jeden raz w danej edycji. W Miesiącu Finałowym placówki mogą zgłosić dowolną ilość baterii (bez wymaganego minimum logistycznego).


Regulamin, zawierający szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa w programie „ZBIERAJ BATERIE!” w roku szkolnym 2015/2016, znajdą Państwo tutaj.

Zapraszamy serdecznie do aktywnego udziału w Programie!

Wróć